SlovenskyMagyarul

Kontakt

Adresa úradu:

Obec Veľké Ludince
Veľké Ludince 136
935 65 Veľké Ludince
Slovensko

Telefón: 036/773 81 21

Napísať e-mail

Hlavná stránka Všeobecné záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č. 02/2016 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 02/2016

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (VZN č. 02_2016.pdf)VZN č. 02_2016.pdf[ ]96 Kb
 
VZN č. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 1_2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska

 
VZN č. 9/2015 o poskytovaní sociálnych služieb PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 9/2015 o poskytovaní sociálnych služieb

 
VZN č. 8/2015 O určení výšky dotácie PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 8/2015 O určení výšky dotácie

 
VZN č. 7/2015 - O poplatku za komunálne odpady PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 7/2015 - O poplatku za komunálne odpady

 
VZN č. 6/2015 o nakladaní s odpadom PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 6/2015 o nakladaní s odpadom

 
VZN č. 4_2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 4_2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

 
VZN č. 3/2015 o číslovaní budov na území obce VL PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 3/2015 o číslovaní budov na území obce VL

 
VZN č. 5/2015o daní z nehnuteľností PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 5/2015o daní z nehnuteľností

 
VZN č. 2/2015 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 2/2015

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (VZN č. 2_2015.pdf)VZN č. 2_2015.pdf[ ]1986 Kb
 
VZN č. 1/2015 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 1/2015

 
VZN č. 7/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (VZN_7_2013_socialne_sluzby.pdf)VZN_7_2013_socialne_sluzby.pdf[ ]4503 Kb
 
VZN č. 6/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Luidnce

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (VZN_6_2013_dotácie.pdf)VZN_6_2013_dotácie.pdf[ ]1401 Kb
 
VZN č. 3/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Veľké Luidnce

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (VZN_3_2014_Trhove.pdf)VZN_3_2014_Trhove.pdf[ ]6983 Kb
 
VZN č. 2/2014 PDF Tlačiť E-mail

VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Luidnce

 
VZN 1/2014 PDF Tlačiť E-mail

VZN ktorým sa mení a dopľňa VZN obce č. 03/2013 o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení.

 
VZN č. 5/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 5/2013 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na územi obce Veľké Ludince
Účinnosť: 15.10.2013

 
VZN č. 4/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 4/2013 - o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a polohách na územi obce Veľké Ludince
Účinnosť: 15.10.2013

 
VZN č. 3/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 3/2013 - o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
Účinnosť: 3.6.2013

 
VZN č. 2/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 2/2013 - o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Veľké Ludince
Účinnosť: 3.6.2013

 
VZN č. 1/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 1/2013 - o nakladaní s odpadom, sôsobe separácie, zhodnocovania, preprevy zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných
Účinnosť: 3.6.2013

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Stránkové dni

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00     13:00 - 15:00

Správca obsahu

          Obec Veľké Ludince
          Veľké Ludince 136
          935 65 Veľké Ludince
          tel.: 036/773 81 21
          e-mail: obec@velkeludince.sk

Náhodný obrázok

09.jpg

Aktuálne správy


Vyrobil: Forma Studio - www.formastudio.sk   |   Prehlásenie o prístupnosti