SlovenskyMagyarul


Zmluvy (výpis z 16.07.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  Stránka 1 z 14
09.07.2018 09.07.2018 115/2018
Zmluva č. 115/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu
1 500,00 €
zmluva
Nitiransky samosprávny kraj 37861298 Rázusova 2A,949 01 Nitra Zobrazit dokument  
02.07.2018 02.07.2018
Kúpna zmluva zo dňa 02.07.2018 - Czuczor
0,00 €
zmluva
Czuczor Júlia Veľké Ludince č. 362,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument  
27.06.2018 27.06.2018 287/2018
ZMLUVA č. 287/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
1 700,00 €
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj 37861298 Rázusova 2A,94901 Nitra Zobrazit dokument  
22.06.2018 22.06.2018 18/15/50j/44
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
11.06.2018 11.06.2018 150067563
Zmluva o dielo - ZSE č. 150067563
0,00 €
zmluva
ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6,81647 Bratislava Zobrazit dokument  
22.05.2018 22.05.2018 180713/2018
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z.
0,00 €
zmluva
ITAK, s.r.o. 36523488 Baštová 38,93565 Komárno Zobrazit dokument  
22.05.2018 22.05.2018 18/15/52A/62
Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
20.05.2018 20.05.2018
Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corporation s.r.o.
0,00 €
zmluva
Galieleo Corporation s.r.o. 47192941 Čierna Voda 468,925 06 Čierna Voda Zobrazit dokument  
18.05.2018 18.05.2018
Vystúpenie: ELDORADO Együttes
0,00 €
zmluva
Veres - műsorszervező iroda 71602585-2-25 Hajós Alfréd út 32 fsz./4.,3524 Miskolc Zobrazit dokument  
16.05.2018 16.05.2018 A12248416
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
15.05.2018 15.05.2018 A12246935
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
15.05.2018 15.05.2018 A12256949
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
14.05.2018 14.05.2018 A12243392
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
14.05.2018 14.05.2018 A12243518
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
14.05.2018 14.05.2018 A12243652
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
14.05.2018 14.05.2018 A12243666
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
24.04.2018 24.04.2018 18/15/52A/50
Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby...
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
23.04.2018 23.04.2018 1/2018
Mandátna zmluva č. 1_2018 - D G, s.r.o.
4 920,00 €
zmluva
D+G, s.r.o. 36831310 Sládkovičova 7,93701 Želiezovce Zobrazit dokument  
23.04.2018 23.04.2018
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať služby podľa tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu za ich poskytovanie.
6 235,00 €
zmluva
Ing. Vladimír Uram 45691827 Kamencová 8157/32,08005 Prešov Zobrazit dokument  
20.04.2018 20.04.2018 18042018
Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Výstavbu kompostárne v obci Veľké Ludince podľa Projektovej dokumentácie - Príloha č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
149 939,40 €
zmluva
SimKor s.r.o. 36 014 354 ul. Trate mládeže 9/A,969 01 Banská Štiavnica Zobrazit dokument  

Stránkové dni

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00     13:00 - 15:00

Správca obsahu

          Obec Veľké Ludince
          Veľké Ludince 136
          935 65 Veľké Ludince
          tel.: 036/773 81 21
          e-mail: obec@velkeludince.sk

Náhodný obrázok

06.jpg

Aktuálne správy


Vyrobil: Forma Studio - www.formastudio.sk   |   Prehlásenie o prístupnosti