SlovenskyMagyarul


Zmluvy (výpis z 22.05.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  Stránka 1 z 14
18.05.2018 18.05.2018
Vystúpenie: ELDORADO Együttes
0,00 €
zmluva
Veres - műsorszervező iroda 71602585-2-25 Hajós Alfréd út 32 fsz./4.,3524 Miskolc Zobrazit dokument  
16.05.2018 16.05.2018 A12248416
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
15.05.2018 15.05.2018 A12246935
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
15.05.2018 15.05.2018 A12256949
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
14.05.2018 14.05.2018 A12243392
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
14.05.2018 14.05.2018 A12243518
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
14.05.2018 14.05.2018 A12243652
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
14.05.2018 14.05.2018 A12243666
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument  
24.04.2018 24.04.2018 18/15/52A/50
Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby...
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
23.04.2018 23.04.2018 1/2018
Mandátna zmluva č. 1_2018 - D G, s.r.o.
4 920,00 €
zmluva
D+G, s.r.o. 36831310 Sládkovičova 7,93701 Želiezovce Zobrazit dokument  
23.04.2018 23.04.2018
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať služby podľa tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu za ich poskytovanie.
6 235,00 €
zmluva
Ing. Vladimír Uram 45691827 Kamencová 8157/32,08005 Prešov Zobrazit dokument  
20.04.2018 20.04.2018 18042018
Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Výstavbu kompostárne v obci Veľké Ludince podľa Projektovej dokumentácie - Príloha č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
149 939,40 €
zmluva
SimKor s.r.o. 36 014 354 ul. Trate mládeže 9/A,969 01 Banská Štiavnica Zobrazit dokument  
19.04.2018 19.04.2018
Predmetom tejto zmluvy je : „Stavebný dozor počas realizácie stavby : „Kompostáreň v obci Veľké Ludince“ - výkon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zákona.
3 060,00 €
zmluva
MULTIP SK, s.r.o. 44 172 460 A. Dubčeka 41,965 01 Žiar nad Hronom Zobrazit dokument  
18.04.2018 18.04.2018 MA-2-04-2018-SK
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
0,00 €
zmluva
Galieleo Corporation s.r.o. 47192941 Čierna Voda 468,925 06 Čierna Voda Zobrazit dokument  
18.04.2018 18.04.2018 SOD-07-4-2018-SK
Zmluva o vytvorení webového sídla
0,00 €
zmluva
Galieleo Corporation s.r.o. 47192941 Čierna Voda 468,925 06 Čierna Voda Zobrazit dokument  
18.04.2018 18.04.2018 SOP-07-4-2018-SK
Zmluva o prevádzke webového sídla
0,00 €
zmluva
Galieleo Corporation s.r.o. 47192941 Čierna Voda 468,925 06 Čierna Voda Zobrazit dokument  
09.04.2018 09.04.2018
Elektrocentrála - „Kompostáreň v obci Veľké Ludince“
2 388,00 €
zmluva
TagriS s.r.o. 46 344 012 Veľký Dvor 1,93701 Želiezovce Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
09.04.2018 09.04.2018
Nádoba na kvapaliny - „Kompostáreň v obci Veľké Ludince“
348,00 €
zmluva
TagriS s.r.o. 46 344 012 Veľký Dvor 1,93701 Želiezovce Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
09.04.2018 09.04.2018
Kalové čerpadlo - „Kompostáreň v obci Veľké Ludince“
348,00 €
zmluva
TagriS s.r.o. 46 344 012 Veľký Dvor 1,93701 Želiezovce Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
28.03.2018 28.03.2018 D2/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 - Rímskokatol.
3 000,00 €
zmluva
Rímskokatolická cirkev, farnosť Veľké Ludince 34014527 Veľké Ludince 637,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument  

Stránkové dni

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00     13:00 - 15:00

Správca obsahu

          Obec Veľké Ludince
          Veľké Ludince 136
          935 65 Veľké Ludince
          tel.: 036/773 81 21
          e-mail: obec@velkeludince.sk

Náhodný obrázok

03.jpg

Aktuálne správy


Vyrobil: Forma Studio - www.formastudio.sk   |   Prehlásenie o prístupnosti