SlovenskyMagyarul

Kontakt

Adresa úradu:

Obec Veľké Ludince
Veľké Ludince 136
935 65 Veľké Ludince
Slovensko

Telefón: 036/773 81 21

Napísať e-mail

Hlavná stránka Všeobecné záväzné nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenia
VZN č. 5/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 5/2013 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou podľa miestnych podmienok na územi obce Veľké Ludince
Účinnosť: 15.10.2013

 
VZN č. 4/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 4/2013 - o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a polohách na územi obce Veľké Ludince
Účinnosť: 15.10.2013

 
VZN č. 3/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 3/2013 - o cenách poskytovaných služieb a úkonov vykonávaných obcou Veľké Ludince a za prenájom priestorov, budov a zariadení
Účinnosť: 3.6.2013

 
VZN č. 2/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 2/2013 - o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Veľké Ludince
Účinnosť: 3.6.2013

 
VZN č. 1/2013 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 1/2013 - o nakladaní s odpadom, sôsobe separácie, zhodnocovania, preprevy zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných
Účinnosť: 3.6.2013

 
VZN č. 3/2012 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 3/2012 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Účinnosť: 01.01.2013

 
VZN č. 18/2009 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 18/2009 - o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov
Účinnosť: 15.12.2009

 
VZN č. 1/2012 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 1/2012 - o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veľké Ludince
Účinnosť: 26.06.2012

 
VZN č. 6/2011 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 6/2011 - ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce číslo o daní z nehnuteľností
Účinnosť: 01.01.2012

 
VZN č. 3/2011 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 3/2011 - o stanovení výšky finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 01.09.2011
Účinnosť: 25.06.2011

 
VZN č. 1/2011 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 1/2011 - o určení nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Účinnosť: 02.04.2011

 
VZN č. 2/2010 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 2/2010 - o miestnom referende
Účinnosť: 18.09.2010

 

 
VZN č. 3/2010 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 3/2010 - o ochrane pred povodňami
Účinnosť: 15.11.2010

 
VZN č. 17/2009 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 17/2009 - o údržbe verejných priestranstiev
Účinnosť: 10.11.2009

 
VZN č. 14/2008 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 14/2008 - o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
Účinnosť: 01.01.2009

 
VZN č. 13/2008 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 13/2008 - o Dani za psa
Účinnosť: 01.01.2009

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (2008_13.pdf)VZN č. 13/2008 - o Dani za psa[ ]1051 Kb
 
VZN č. 10/2008 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 10/2008 - o Dani z nehnuteľností
Účinnosť: 01.01.2009

 
VZN č. 11/2008 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 11/2008 - o daniach za nevýherné hracie prístroje
Účinnosť: 01.01.2009

 
VZN č. 12/2008 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 12/2008 - o Dani za predajné automaty
Účinnosť: 29.12.2008

 
VZN č. 7/2008 PDF Tlačiť E-mail

VZN č. 7/2008 - o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Účinnosť: 10.10.2008

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 2 z 2

Stránkové dni

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00     13:00 - 15:00

Správca obsahu

          Obec Veľké Ludince
          Veľké Ludince 136
          935 65 Veľké Ludince
          tel.: 036/773 81 21
          e-mail: obec@velkeludince.sk

Náhodný obrázok

12.jpg

Aktuálne správy


Vyrobil: Forma Studio - www.formastudio.sk   |   Prehlásenie o prístupnosti