SlovenskyMagyarul


Zmluvy (výpis z 18.08.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu11121314DopreduKoniec »  Stránka 14 z 14
30.08.2011 30.08.2011
Podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
01.08.2011 01.08.2011
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov
4 421,97 €
zmluva
Agrobalkán s.r.o. 36550841 Veľké Ludince 366,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument  
01.08.2011 01.08.2011
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov
0,00 €
zmluva
Agrobalkán s.r.o. 36550841 Veľké Ludince 366,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument  
21.07.2011 21.07.2011 004/2011
Dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu
6 456,96 €
zmluva
JD ROZHLASY SK, s.r.o. 44528035 Jašíkova 178,02354 Turzovka Zobrazit dokument  
18.07.2011 18.07.2011
Predaj nehnuteľnosti
341,70 €
zmluva
Poľnohospodárdke družstvo Veľké Ludince 00195332 Veľké Ludince,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument  
15.07.2011 15.07.2011 1/2011-NP
Nájom nebytových priestorov
202,30 €
zmluva
Coop Jednota Levice, spotrebné družstvo 34150056 Dopravná 14,934 01 Levice Zobrazit dokument  
27.06.2011 27.06.2011
Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie zamestnania
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
27.06.2011 27.06.2011 60/§ 52a/2011/NP V-2
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
16.05.2011 16.05.2011 DZ221401200670101
Revitalizácia centrálnej zóny
435 438,76 €
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,81266 Bratislava Zobrazit dokument  
07.03.2011 07.03.2011 23022011/1
Stavebné práce
416 468,59 €
zmluva
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 34112103 Mokráň záhon 2,821 04 Bratislava Zobrazit dokument  
02.01.2011 02.01.2011
Projektová dokumentácia stavby "Zberný dvor odpadov Veľké Ludince"
3 360,00 €
zmluva
Modul 75, s.r.o. 43866395 Jakubovo námestie č.2555/2,811 09 Bratislava Zobrazit dokument  
01.07.2010 01.07.2010 3001/11/034
Poskytnutie úveru
416 468,59 €
zmluva
OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916 Štúrova 5,813 54 Bratislava Zobrazit dokument  
30.03.2010 30.03.2010
Predmetom zmluvy je zabezpečenie metodickej, školiacej, výkonnej , kontrolnej a poradenskej činnosti v oblasti inšpekcie práce a v oblasti ochrany pred požiarmi
60,00 €
zmluva
Eva Lefantová - PEPOSERVIS 34691260 Ulica SNP, 448/201,93541 Tekovské Lužany Zobrazit dokument  
30.08.2008 30.08.2008
Zmluva o zabezpečení vývozu žúmp
0,00 €
zmluva
Obec Farná 00306941 Farná 462,93566 Farná Zobrazit dokument  
01.06.2008 01.06.2008
Zmluva o výkone správy - cintorín
0,00 €
zmluva
Pastorok Peter - Pohrebné a cinterínske služby 35348658 Svodín ,94354 Svodín Zobrazit dokument  
20.11.2007 20.11.2007 5/2007
Zmluva uzatvorená podľa § 289 zák.č. 513/1991 na I. Vykonávanie zberu, odvozu a ukladania TKO na skládku TKO II. Vykonávanie separovaného zberu III. Ukladanie interného odpadu na skládku interného odpadu
0,00 €
zmluva
MIKONA plus, s.r.o. 34140913 Železničná 39,937 01 Želiezovce Zobrazit dokument  
08.09.2006 08.09.2006 1/06-VL
Zmluva č. 1/06-VL
0,00 €
zmluva
Západoslaovenská vodársenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4,94960 Nitra Zobrazit dokument  
05.02.2004 05.02.2004 20/008/04
Zmluva o poskytnutí komunálneho úveru č. 20/008/04
0,00 €
zmluva
Prima Banka, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument  

Stránkové dni

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00     13:00 - 15:00

Správca obsahu

          Obec Veľké Ludince
          Veľké Ludince 136
          935 65 Veľké Ludince
          tel.: 036/773 81 21
          e-mail: obec@velkeludince.sk

Náhodný obrázok

04.jpg

Aktuálne správy


Vyrobil: Forma Studio   |   Prehlásenie o prístupnosti