SlovenskyMagyarul


Zmluvy (výpis z 18.06.2018)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  Stránka 10 z 14
21.11.2014 21.11.2014 31/§52/2014/ŠR
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
14.11.2014 14.11.2014
Prevod nehnuteľností
0,00 €
zmluva
Balázs František a Balázsová Mária Veľké Ludince č. 485,935 65 Veľké Luidnce Zobrazit dokument  
30.10.2014 30.10.2014 56/§50j/NS/2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoje miestnej a reg. nezamestnanosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
22.10.2014 22.10.2014
Predaj nehnuteľností
314,50 €
zmluva
Pólya Ľudovít a Kurczová Margita Sv. Štefana č. 649/61,94301 Štúrovo Zobrazit dokument  
09.10.2014 09.10.2014
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
08.10.2014 08.10.2014
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť reklamný propagačný panel podľa dispozícií objednávateľa, pričom tento panel bude umiestnený v obci na obdobie troch rokov.
1,00 €
zmluva
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica Zobrazit dokument  
07.10.2014 18.09.2014 č. 14M513001
Prenechanie dávkovača vody do dočasného užívania, dodanie pramenitej vody do dávkovača, dodanie jednorazových plastových pohárikov, servis a sanitácia dávkovača vody
0,00 €
zmluva
DOXX MINERÁL, s.r.o. 36395668 Kálov 356,01001 Žilina Zobrazit dokument  
19.09.2014 19.09.2014 23/014/14
Komunálny úver
89 481,33 €
zmluva
Prima Banka, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument  
04.09.2014 03.09.2014 č. 1400050
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
29 929,75 €
zmluva
Pôdohospodarská platobná agentúra 30794323 Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1 Zobrazit dokument  
02.09.2014 02.12.2014 51/§51vaotp sr-5/2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
01.09.2014 01.09.2014 51/§51/2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
27.08.2014 18.08.2014
Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje, že v lehote a za ďalších podmienok upravených v tejto zmluve poskytne pre objednávateľa ekonomické služby
450,00 €
zmluva
RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381 46 999 230 Jeruzalemská 39,940 01 Nové Zámky Zobrazit dokument  
04.08.2014 28.05.2014 Dohoda č. 27 / § 50j/NS / 2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
25.07.2014 25.07.2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti.
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
24.07.2014 24.07.2014 č.1400071
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
29 660,54 €
zmluva
Pôdohospodarská platobná agentúra 30794323 Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1 Zobrazit dokument  
24.07.2014 24.07.2014 č.1400051
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
29 891,04 €
zmluva
Pôdohospodarská platobná agentúra 30794323 Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1 Zobrazit dokument  
01.07.2014 29.06.2014
Ochrana majetku v objektoch objednávateľa a poskytovanie strážnej služby
300,00 €
zmluva
PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o. 45 892 962 Družstevná 8,945 01 Komárno Zobrazit dokument  
30.06.2014 24.06.2014
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi. Predmetom je tiež úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
13.06.2014 16.04.2014 605/214
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na podporu programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Kultúra národnostných menšín 2014
500,00 €
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Námestie Slobody 1,813 70 Bratislava 1 Zobrazit dokument  
13.06.2014 13.06.2014
Zmluvné strany sa dohodli že doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu bez toho, aby vznikol nový záväzok.
0,00 €
zmluva
Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801 Bajkalská 27,827 99 Bratislava Zobrazit dokument  

Stránkové dni

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00     13:00 - 15:00

Správca obsahu

          Obec Veľké Ludince
          Veľké Ludince 136
          935 65 Veľké Ludince
          tel.: 036/773 81 21
          e-mail: obec@velkeludince.sk

Náhodný obrázok

01.jpg

Aktuálne správy


Vyrobil: Forma Studio - www.formastudio.sk   |   Prehlásenie o prístupnosti