SlovenskyMagyarul


Zmluvy (výpis z 23.11.2017)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
« ZačiatokDozadu12345678910DopreduKoniec »  Stránka 8 z 11
04.09.2014 03.09.2014 č. 1400050
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
29 929,75 €
zmluva
Pôdohospodarská platobná agentúra 30794323 Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1 Zobrazit dokument  
02.09.2014 02.12.2014 51/§51vaotp sr-5/2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
01.09.2014 01.09.2014 51/§51/2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
27.08.2014 18.08.2014
Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje, že v lehote a za ďalších podmienok upravených v tejto zmluve poskytne pre objednávateľa ekonomické služby
450,00 €
zmluva
RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381 46 999 230 Jeruzalemská 39,940 01 Nové Zámky Zobrazit dokument  
04.08.2014 28.05.2014 Dohoda č. 27 / § 50j/NS / 2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
25.07.2014 25.07.2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti.
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
24.07.2014 24.07.2014 č.1400071
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
29 660,54 €
zmluva
Pôdohospodarská platobná agentúra 30794323 Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1 Zobrazit dokument  
24.07.2014 24.07.2014 č.1400051
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
29 891,04 €
zmluva
Pôdohospodarská platobná agentúra 30794323 Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1 Zobrazit dokument  
01.07.2014 29.06.2014
Ochrana majetku v objektoch objednávateľa a poskytovanie strážnej služby
300,00 €
zmluva
PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o. 45 892 962 Družstevná 8,945 01 Komárno Zobrazit dokument  
30.06.2014 24.06.2014
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi. Predmetom je tiež úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
13.06.2014 16.04.2014 605/214
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na podporu programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Kultúra národnostných menšín 2014
500,00 €
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Námestie Slobody 1,813 70 Bratislava 1 Zobrazit dokument  
13.06.2014 13.06.2014
Zmluvné strany sa dohodli že doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu bez toho, aby vznikol nový záväzok.
0,00 €
zmluva
Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801 Bajkalská 27,827 99 Bratislava Zobrazit dokument  
09.06.2014 04.06.2014 113/2014-IZ-4.OIV
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok, práv a povinností IA ZaSI a poskytovateľom opatrovateľskej služby pri implementácii Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.
644,00 €
zmluva
Implementačná agentúra pre OP ZaSI 30854687 Špitalská 25,27,814 55 Bratislava Zobrazit dokument  
04.06.2014 20.05.2014 Zmluva č. 150/2014
Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením Zastupiteľstva NSK zo dňa 24. marca 2014 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotácie na úhradu nákladov na podporu športu
500,00 €
zmluva
Nitiransky samosprávny kraj 37861298 Rázusova 2A,949 01 Nitra Zobrazit dokument  
02.06.2014 20.05.2014 14/§ 52/2014/ŠR
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument  
20.05.2014 09.05.2014 č.1
Zmluva o dielo
3 751,00 €
zmluva
TTCE s.r.o. 36841251 Úzka 107,93532 Kalná nad Hronom Zobrazit dokument  
07.05.2014 25.04.2014 13/2014
Výroba, demontáž a montáž okien a dverí
14 984,09 €
zmluva
UNISTOL s.r.o. 36548685 Veľké Ludince 192,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument  
06.05.2014 10.01.2014 D3/2014
Zmluva o poskytnutí dotácie
600,00 €
zmluva
Csemadok 24,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
10.04.2014 09.01.2014 č.D2/2014
Poskytnutá dotácia
3 000,00 €
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 35602414 212,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument Zobrazit dokument  
10.04.2014 10.01.2014 č.D5/2014
Poskytnutá dotácia
7 850,00 €
zmluva
TJ Družstevník Veľké Ludince 31825541 366,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument Zobrazit dokument  

Stránkové dni

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 16:00
8:00 - 12:00     13:00 - 17:00
nestránkový deň
8:00 - 12:00     13:00 - 15:00

Správca obsahu

          Obec Veľké Ludince
          Veľké Ludince 136
          935 65 Veľké Ludince
          tel.: 036/773 81 21
          e-mail: obec@velkeludince.sk

Náhodný obrázok

14.jpg

Aktuálne správy


Vyrobil: Forma Studio - www.formastudio.sk   |   Prehlásenie o prístupnosti